Svoje zkušenosti se stavební a projektovou činností nabízíme našim
partnerům již od roku 1991, kdy jsme založili firmu Stavmont s.r.o..
Po mnoha úspěšně zrealizovaných akcích a dlouhé společné práci
jsme se rozhodli pro samostatnou pražskou část - v roce 1999
vznikla s původním kádrem spolupracovníků firma STAVBA 15 s.r.o..
 

 

Naše původní zaměření bylo na architektonický návrh a současně
dodávky staveb na klíč a dále na realizaci kvalitních interiérů.
Postupně na základě přání investorů jsme rozšířili naši práci na další
stavební činnosti od administrativy, přes byty až po rekonstrukce a sa-
nace celých objektů s využitím nových technologií jakou je například
systém zateplování fasádních plášťů budov.
 


Naše další profese - projektová činnosti nám umožňuje vhodné do-
plňování s dodávkou stavebních prací. Často zpracováváme projektovou
dokumentaci v postačujícím rozsahu pro stavební povolení, nebo doku-
mentaci pro provádění stavby.
Naše zkušenosti jsou nejlépe prezentovány v realizovaných stavbách,
které si Vám dovolujeme ukázat v přiloženém seznamu s obrazovou do-
kumentací. Jsou zde jsou předvedeny některé z námi dokončených objektů
tak, aby byla ukázána rozmanitost našich akcí.
 Některé specializované práce vyžadují, aby realizační firma měla pra-
covníky vyškolené v daném oboru. Jedná se například o dodávky komíno-
vých systémů, střešních oken, fasádních zateplovacích systémů. Naši pra-
covníci taková školení absolvovali a jsou schopni realizovat